Zapisnik sa sjednice Vijeća mjesne zajednice Šipovača-Kašče održane u Šipovači dana 27.07.2016. godine u 20h.

Prisutnost

Sjednicu Vijeća sazvao je Predsjednik MZ Rade Bebek koja broji ukupno 7 članova i utvrdio je da je na sjednici Vijeća nazočno 6 članova:

 • Rade Bebek
 • Dobroslav Bukmir
 • Branko Grbavac
 • Mile Živkušić
 • Milan Bebek
 • Drago Grbavac

Nisu prisutni:

 • Milan Tolj

Točke Dnevnog Reda:

 • Odabir lokacije za asfaltiranje 200 metara puta.
 • Dogovor za slanje prijedlog kapitalnih investicija za razdoblje 2017-2021 prema općini Ljubuški.
 • Informacije vezane za ugradnju rasvijete na preostalima dijelovima sela, te informacije oko trsenja puta za 2016 godinu.

Rasprava i Odluke

Odabir lokacije za asfaltiranje 200 metara puta.

Vijeće MZ je odlučilo da se novi asfalt počme realizirati od jednog kraja sela, te na taj način kroz određeno razdoblje pokušamo završiti potpunu rekonstrukciju, segmenat po segmenat. Pošto svi prolaze kroz pratrov krč, odlučeno je da prvi segment nogo asfalta počme na tom kraju sela.

Odluka usvojena jednoglasno.

Dogovor za slanje prijedlog kapitalnih investicija za razdoblje 2017-2021 prema općini Ljubuški.

Vijeće MZ je donilo listi prioriteta kapitalnih investicija za razdoblje od 2017. godine do 2021. godine na području mjesne zajednice te prioriteta koji u cijelosti teritorijalno ne pripadaju našoj MZ, ali su od iznimne važnosti za MZ Šipovača-Kašče i njezine žitelje.

Vijeće MZ je odlučilo da se ovi prijedlozi (poredani po prioritetu) pošalju općini za kapitalne investicije razdoblja 2017-2021:

 1. Rekonstrukcija ili potpuno nova izgradnja kanala za navodnjavanje
 2. Financiranje potpune rekonstrukcije oštećenog i dotrajalog asfaltnog zastora potpuno novim u istom prostoru kolničke konstrukcije u dužini od 5 kilometara.
 3. Izgradnja tribine na igralištu Luke u Šipovači
 4. Čišćenje divljih deponija smeća na području MZ Šipovača-Kašče
 5. Financiranje sijalica-lampa za rasvjetu kroz Šipovaču na područjima koja još nisu pokrivena rasvjetom

Odluka usvojena jednoglasno.

Informacije

Informacije vezane za ugradnju rasvijete na preostalima dijelovima sela, te informacije oko trsenja puta za 2016 godinu. Planovi su da se završi velika Šipovača krajem 2017. godine. Trsenje puta će biti u narednom mjesecu.

Pošaljite prijedloge za točku dnevnog reda na sljedećem sazivu vijeća Mjesne Zajednice

 

Sve ozbiljne prijedloge ćemo uvažiti te razmotriti na sljedećem sastanku.