Zapisnik sa sjednice Vijeća mjesne zajednice Šipovača-Kašče održane u Šipovači dana 23.02.2017. godine u 19h.

Prisutnost

Sjednicu Vijeća sazvao je Predsjednik MZ Rade Bebek koja broji ukupno 7 članova i utvrdio je da je na sjednici Vijeća nazočno 5 članova:

 • Rade Bebek
 • Dobroslav Bukmir
 • Mile Živkušić
 • Milan Bebek
 • Drago Grbavac

Nisu prisutni:

 • Milan Tolj
 • Branko Grbavac

Točke Dnevnog Reda:

 • Dogovor oko organiziranja zbora mještana na kojem bi se obavjestilo žitelje o financijskom izvješću za 2016. godinu.
 • Dogovor oko izbora projekata za predavanje na natječaj koji organizira Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
 • Informacije vezane za trenutno pokrenute radove u selu.
 • Otvorena Rasprava

Rasprava i Odluke

Dogovor oko organiziranja zbora mještana na kojem bi se obavjestilo žitelje o financijskom izvješću za 2016. godinu.

Vijeće MZ je odlučilo da zbor građana održi u prvoj polovici 3 mjeseca, nakon što dobijemo od knjigovodstva završni račun za 2016 godinu. Raspored i teme odredit će predsjenik mjesne zajednice.

Odluka usvojena jednoglasno.

Dogovor oko izbora projekata za predavanje na natječaj koji organizira Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Vijeće MZ je odlučilo da se napravi projektna dokumentacija i troškovnik za trebine na igralištu, te uređenje okoliša škole. Također da se dođe do projektne dokumentacije za Dom koja je napravljena u prethodnim mandatima MZ. Te da se ti projekti apliciraju na natječaju koji je u cjelosti prepisan ispod.

Odluka usvojena jednoglasno.

Natječaj:

U cilju promicanja veza i jačanje suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja hrvatskog identiteta i promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2017. Godinu

Javni poziv je otvoren za sljedeće kategorije prijavitelja:

1) neprofitne organizacije izvan Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj (udruge građana, zaklade, ustanove i ostale organizacije koje ne ostvaruju dobit ili profit za svoj rad), kao i hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske koje se brinu za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske
2) fizičke osobe čiji projekti obuhvaćaju brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske
3) ugroženi pojedinci – pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koji se nalaze u teškim socijalnim i materijalnim prilikama.

Navedene kategorije mogu podnijeti prijave za dobivanje financijske potpore u svrhu ispunjavanja posebnih potreba i provedbe projekata koji obuhvaćaju sljedeća područja:

a) projekti i aktivnosti iz kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i ostalih područja s ciljem zaštite prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske, kao i unaprjeđenja svih oblika suradnje između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske
b) pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objave Javnog poziva na gore navedenoj mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda i traje zaključno do 17. ožujka 2017. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo poštom, Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske na adresu: Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb uz naznaku „za Javni poziv“.

Zaprimljena dokumentacija na ovaj Javni poziv ne vraća se podnositelju prijave. Nepotpune prijave i prijave zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

 

LINK : http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr/natjecaj/149/objavljen-javni-poziv-za-prijavu-posebnih-potreba-i-projekata-od-interesa-za-hrvate-izvan-republike-hrvatske

Informacije vezane za trenutno pokrenute radove u selu.

Svi radovi na rasvijeti u Banji idu prema planu, kako stvari sad stoje trebalo bi prosvjetliti do Uskrsa. Općina Ljubuški financira lampe i ugradnju istih.

Radovi na odvodnji uz popovaču završeni prema planu.

Najavljiva se sanacija nastalih rupa u sljedeći desetak dana.

Otvorena Rasprava

Otvoreni prijedlozi za sljedeću sjednicu MZ.

Pošaljite prijedloge za točku dnevnog reda na sljedećem sazivu vijeća Mjesne Zajednice

 

Sve ozbiljne prijedloge ćemo uvažiti te razmotriti na sljedećem sastanku.