110.000 KM za vodoopskrbni sustav Klobuk – Vojnići – Šipovača

Među brojnim planovima i dokumentima, općinske vlasti prave i usvajaju i nekoliko dugoročnih, a jedan od njih je plan petogodišnjih kapitalnih ulaganja na području općine. Riječ je o ispravi koja se svake godine ažurira i dopunjava novim projektima i na kraju godine usvaja, otprilike kad i novi općinski proračun, za sljedeću godinu. Općinsko vijeće Ljubuški…

Details