Pozivaju se građani Mjesne zajednice “Šipovača-Kašče”, da prisustvuju Zboru građana, koji će se održati dana 04.06.2017. godine (nedjelja), u prostorijama osnovne škole u Šipovača, sa početkom u 18:00 h.

Dnevni Red:

  1. Financijsko izvješće i investicije u prošloj 2016. Godini
  2. Planirane investicije u 2017. Godini
  3. Otvorena rasprava

Napomena:

Molimo građane da se odazovu u što većem broju.

Na zboru građana biti će nazočni predstavnici Vijeća MZ.

Komentari su zatvoreni