Sve slike koje imate, a mislite da bi bile zanimljive široj zajednici. Slike s nekih događaja vezanih za šipovaču, gradnje kanala, crkve itd. Molimo pošaljite našem uredništvu. info@mzsipovaca-kasce.ba